బారెడు చాకిరీకి బెత్తెడు జీతమా…

కార్మికుడి నుండి కార్పొరేట్ దిగ్గజం వరకు సామాన్యుడి నుండి షేర్ మార్కెట్ వరకు ఆర్ధిక లావాదేవీలకు అవసరం బ్యాంకు ! ఆర్దిక మనుగడకు మూలం బ్యాంకు !!

Read more